Dnešní datum je:

H L A V N Í            M O D E L Y          S T R O J E          I N F O R M A C E          K O N T A K T

 

Kyvadlové Hodiny

 
Libor HALEŠ
Václavovická 1547
739 34 Šenov

e-mail: info@kieninger.cz  
mobil: +420-720414121